Bestuur
Jos Bolk / Voorzitter
Jos Bolk is eigenaar van 'Natuurkoeien'. Natuurkoeien is een vleesveebedrijf waar dierenwelzijn en kwaliteit voorop staat. De natuurkoeien hebben meerdere natuurterreinen tot hun beschikking, waar ze vrijuit kunnen grazen en tegelijkertijd voor een deel het natuurbeheer voor hun rekening nemen.
Piet Hendriks / Secretaris
Tot voor kort bestond ons bedrijf te Hernen uit melkvee en  boerderijzuivel met boerenkaas en diverse boerenzuivelproducten. Momenteel is het bedrijf ingericht met jongvee, opfok en akkerbouw. De betrokkenheid bij Oregional is tot stand gekomen vanwege twee redenen. Namelijk bekendheid met de (melk)veehouderij- en zuivelsector en inbreng vanuit het gebied tussen de Maas en de Waal.
Arno de Beijer / Bestuurslid
Arno de Beijer is aardbeienteler in het Gelderse Doornenburg en is gepassioneerd voor de Aardbeienteelt. In het bedrijf staat kwaliteit steevast voorop, in smaak en beleving. 


Joep Bless / Bestuurslid
Ik ben geboren in Millingen aan de Rijn, op de boerderij de Zeelandsche Hof. Sinds kort hebben we een kleine varkenshouderij. We houden het bedrijf bewust klein, omdat schaalvergroting niet bij ons past. Ook hebben we akkerbouw, tarwe, gerst, maïs en suikerbieten. De granen worden bij ons verwerkt tot varkensvoer. De cirkel is daarmee rond: eigen fokkerij, eigen voer en zelf afmesten. De reden dat we meedoen aan Oregional: een eerlijke prijs voor het product en je weet wat je eet.
Hugo Valeske
Ik ben geboren in Goch en mijn vrouw en ik hebben sinds enkele jaren een damhertenboerderij in Kranenburg. Ik heb altijd als docent techniek gewerkt aan de Hogeschool. Mijn betrokkenheid bij Oregional is ontstaan, omdat ik voorstander ben van een regionale afzet van producten zonder grenzen. Ook hecht ik veel waarde aan goede, gezonde en verse producten.